HOME

1797 - 1995 1900 - 1940 1940 - 1960 1960 - 2007 CONCLUSIE

 

PSYCHIATRIE

Een historisch overzicht van dwang, drang, drugs en (gedwongen) gewelddadige behandelingen

 

C, Willem Teunisse, Webdesigner

 

Slotconclusie

Al ruim twee eeuwen roept de psychiatrie dat de persoonlijkheid van de mens zetelt in de hersenen en dat gedrag en misdragingen iets te maken zouden hebben met chemische stroompjes en stofjes in die hersenen. Ze heeft geboord, gehakt en met stroomstoten getracht gedrag en wangedrag te corrigeren. Ze heeft gesteld dat ze de in problemen verkerende mens zouden helpen en dat ze daar dwang en drang, geweld en (vooral) met enorme hoeveelheden drugs voor nodig hadden. Ze hebben deze opinie nog nooit met enig wetenschappelijk onderzoek of bewijs onderbouwd en (wat nog veel kwalijker is), de psychiatrie heeft nog nooit iemand genezen. 

Heeft deze op opinies berustende pseudowetenschap die de samenleving miljarden kost en geen genezing of verlichting biedt, inmiddels niet zijn langste tijd gehad?

C. Willem Teunisse, webdesigner.

De psychiatrie claimde: misdaad, ongeletterdheid en drugsmisbruik te zullen aanpakken. Ondanks miljarden aan gemeenschapsgeld is de situatie in al deze gebieden niet verbeterd maar verslechterd.

De psychiatrie heeft nog geen begrip van, of genezing voor, krankzinnigheid.

De psychiatrie is niet in staat gebleken om wetenschappelijk de oorzaak voor geestelijke problemen vast te stellen.

De psychiatrie heeft geen bewijs kunnen leveren om de claim te staven dat geestelijke stoornissen biologisch zijn of genetisch bepaald.

De psychiatrie heeft nog steeds geen verstand van de werking van hun middelen (drugs), elektroshocks en lobotomie. Ze weten niet wat deze behandelingen precies bewerkstelligen.

De psychiatrie is niet in staat om menselijk gedrag te voorspellen of om geestelijke problemen te voorkomen.

Aanbevelingen

1) Alle behandelprotocollen moeten beginnen met het controleren van patiënten op onderliggende medische aandoeningen die de geestelijke of emotionele problemen kunnen veroorzaken.

2) Ziektekostenverzekeringen zouden pas mogen betalen voor een behandeling van geestelijke problemen als er eerst een volledig lichamelijk onderzoek is gedaan om vast te stellen dat er geen onderliggende, niet-behandelde lichamelijke aandoeningen zijn die de geestelijke of emotionele problemen van de persoon veroorzaken. Een dergelijk onderzoek zou door de basisverzekering moeten worden vergoed.

3) Artsen zouden het medisch advies van de British National Health Service’s Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) moeten volgen. Hierin wordt geadviseerd dat de eerstelijns zorg zich bij geestelijke of emotionele problemen alleen moet bezig houden met onschadelijke medische oplossingen, bijvoorbeeld voldoende nachtrust, beweging en goede voeding.

4) De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), het psychiatrische declaratiehandboek voor geestelijke stoornissen, is de sleutel tot de escalerende statistieken van geestelijke ziekten en het wereldwijd voorschrijven en gebruiken van psychiatrische medicatie. Dit handboek richt veel onzichtbare schade aan en leidt tot een enorme verkwisting van financiële middelen die bestemd zijn voor geestelijke gezondheidszorg. Het diagnostische systeem van de DSM moet worden afgeschaft voordat er werkelijke hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg plaats kunnen vinden.

 

 

www.alle-dagen-heel-druk.nl

Website voor kinderen van 8-12 die als te druk, te actief ervaren worden. Deze kinderen krijgen maar al te vaak een ADHD stempel opgeplakt en worden aan zware, aan cocaďne verwante, middelen gezet. Op deze site kunt u samen met kinderen kijken naar andere mogelijke verklaringen voor hun drukke gedrag. Deze site heeft een keurmerk gekregen van de Kinderconsument.

www.antipsychiatrie.nl

Op dit moment richt de antipsychiatriebeweging zich wereldwijd op de misstanden en schendingen van mensenrechten in de psychiatrie die mensen zonder wetenschappelijke onderbouwing “gestoord” verklaart en behandelt met gevaarlijke bewustzijnsveranderende medicatie, hersenbeschadigende elektroshocks en andere ingrepen in de hersenen.

Een steeds grotere groep geďnteresseerden en gedupeerden worden zich bewust van de macht die de psychiatrie heeft om iedere willekeurige inwoner van Nederland gedwongen op te nemen, gedwongen te behandelen en schade toe te brengen en verzet zich hiertegen. Dit verzet varieert van het bewust maken van anderen tot een steeds groter aantal gedupeerden die klachten en/of schadeclaims indienen en psychiaters voor de rechter dagen als ze het Wetboek van Strafrecht hebben overtreden. 

Het doel van al deze acties is een humane geestelijke gezondheidszorg die de mensenrechten van patiënten respecteert.

 

www.bijwerkingenpsychiatrischemedicijnen.nl

De afgelopen jaren zijn er internationale onderzoeken gedaan en waarschuwingen afgegeven op de gevaren rond zelfmoord en agressie en psychiatrische medicatie. 

De waarschuwingen en de gegevens hierover vind u kort en feitelijk omschreven op deze site.

 

www.elektroshock.nl

Elektroshocks worden nog steeds gegeven in Nederland. Er wordt in 31 algemene en academische ziekenhuizen  ECT uitgevoerd. Ondanks de verdovingen en de spierverslappers zijn de resultaten hiervan nog even desastreus; hersenbeschadigingen, geheugenverlies en zelfs het overlijden van de patiënt zijn reële risico’s.

 

www.geestelijkwelzijn.nl

Met duidelijke voorbeelden, zeer recentelijk feitenmateriaal en onderzoeken, wordt op deze site de valse gegevens van de psychiatrie “gestript”, de misvattingen onder de loep genomen en de waarheid onthult.

 

 

www.hersenspoeling.nl

Het Sovjet Russisch handboek "Brainwashing" uit 1955 met de strategie waarmee de psychiatrie de wereld onder controle moest krijgen en hoe en waarom de werkbare alternatieven aangevallen moesten worden etc. 

De psychiatrie voert deze strategie nog steeds uit. 

Een keiharde confrontatie met de motor achter het kwaad in 62 pagina”s

 

www.ncrm.nl

De website van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens met informatie over wie wij zijn en wat we doen. 

U vindt er ook 20 folders en 20 brochures over misstanden in de psychiatrie die u online kunt lezen of gratis kunt downloaden.

 

www.psychopolitiek.nl

Op deze site vind u verschillende (shockerende) onderwerpen uit de historie van de psychiatrie en haar strategie om de wereld in chaos te brengen d.m.v. de geestelijke gezondheidszorg.

 

www.pseudowetenschap.nl

Op deze site staan drie korte filmpjes waarin psychiaters zelf vertellen geen wetenschappelijke onderbouwing te hebben voor hun diagnoses en niets te kunnen genezen. 

Een beroepsgroep die  miljarden aan belastinggeld ontvangt en niet in staat is om het product te leveren dat ze beloven.

 

www.kidsopdekorrel.nl

Tieners als targetgroep voor de psychiatrie. 

Speciaal voor tieners, hun ouders en onderwijzers. Met simpele oplossingen voor als “tieners zich eens niet zo super voelen”.

 

www.psychiatrie-in-haar-hempie.nl

Moppen, grappen en grollen over de psychiatrie

De twee grootste verschillen tussen de psychiaters en de patiënten in een inrichting zijn: 1... De psychiaters hebben de sleutel, en 2… Niet iedere patiënt denkt dat hij God is.

 

www.te-gek-voor-woorden.nl

Na het schrijven van de nummers en opnemen van de CD “Te gek voor woorden” die (natuurlijk) geheel gewijd was aan de onbenulligheid van  de psychiatrie, wordt dit gedachtenbrouwsel, gratis, aan het grotere publiek beschikbaar gesteld. Vijf nummers over de psychiatrie als pseudo-wetenschap. 

 

Deze sites kunt u natuurlijk allemaal ook vinden op de antipsychiatrie startpagina http://antipsychiatrie.startpagina.nl

Ruim tweehonderd links over misstanden in de psychiatrie, bijwerkingen van medicatie, klachtenprocedures, nieuws, gevaren van behandelingen en gelukkig ook oplossingen buiten de psychiatrie die vermeld staan op een bijbehorende startpagina; http://antipsychiatrie-alternatievezorg.startpagina.nl